Statybinės technikos nuoma

Paslaugos:

 • praktiški statybinės technikos nuomos sprendimai ir konsultacijos;
 • nuomojamos technikos priedų pardavimas;
 • statybinės įrangos transportavimo paslaugos.

 

Įrangos nuomos laikotarpis:

 • 1 val. - trumpiausias nuomos laikotarpis;
 • kai nuomos laikotarpis skaičiuojamas nuomos dienomis, tai pirmąją nuomos dieną įranga perduodama nuomininkui nuomos vietoje. Paskutinę nuomos dieną nuomininkas grąžina nuomojamą įrangą į nuomos vietą. Jeigu įranga grąžinama į nuomos vietą iki 9 valandos, praėjusi kalendorinė diena yra laikoma paskutine nuomos diena.

Fiziniams asmenims į nuomos laikotarpį neskaičiuojama:

 • sekmadieniai, jeigu įranga iš nuomos vietos paiimama penktadienį po 15 val. ir grąžinama pirmadienį iki 9 val. (skaičiuojama 1 nuomos diena);
 • šventinės dienos, jeigu įranga iš nuomos vietos paiimama tris dienas prieš pirmają šventinę dieną.

Juridiniams asmenims į nuomos laikotarpį neskaičiuojama:

 • šeštadieniai ir sekmadieniai *;
 • šventinės dienos *;
* išskyrus atvejus, kai įranga išnuomojama tik savaitgalio ar šventinių dienų laikotarpiui arba, jeigu įranga, turinti moto valandų skaitliuką, dirba daugiau kaip 8 darbo valandas). 

 

 

Reikalingi dokumentai ir nuomos tvarka:

 

Fiziniams asmenims:

 1. Privaloma pateikti du oficialius ir galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus su nuotraukomis (pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo vairuotojo pažymėjimas). Bent viename iš pateiktų dokumentų turi matytis asmens parašo pavyzdys.
 2. Nurodyti savo telefono numerį ir pateikti savo gyvenamają vietą patvirtinantį dokumentą. Kai nuomininkas yra automobilio savininkas, tinka automobilio techninis pasas.
 3. Privaloma nurodyti planuojamą nuomos laikotarpį ir už jį sumokėti prieš išduodant įrangą. Minimalus išankstinis mokėjimas skaičiuojamas už 5 d. d. nuomą. Nuomininkui grąžinus įrengimą anksčiau termino, už kurį buvo sumokėta, pinigų permoka grąžinama.

Juridiniams asmenims:

 1. Nuomos sutartis su UAB "REGRON".
 2. Įgaliotų asmenų sąrašas (patvirtintas įmonės vadovo parašu ir įmonės atspaudu).
 3. Nuomojama įranga perduodama tik juridinio asmens įgaliotiems asmenims, kurie privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

UAB "REGRON" pasilieka teisę neišduoti įrangos nuomotojui, jeigu jis:

 • atsisako pateikti reikalingus dokumentus;
 • turi nepadengtų įsiskolinimų UAB "REGRON" ar bet kuriam kitam ūkio subjektui;
 • nepateikia savo telefono numerio, gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
 • atsisako iš anksto sumokėti nuomos mokestį.

 

 

 

Įrangos perdavimas ir priėmimas:

 • Įrangos perdavimas nuomininkui nuomos laikotarpio pradžioje įforminamas įrangos perdavimo - priėmimo aktu, o įrangos grąžinimas - įrangos grąžinimo aktu.
 • Prieš grąžinant įrangą privaloma ją išvalyti, sutvarkyti ir kt. Apie grąžinimą informuoti nuomotoją ir suderinti su juo tikslų grąžinimo laiką.
 • Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas padengtų visas valymo ar remonto išlaidas.